Diavola

$13.99
Spicy Pomodoro Sauce, Low-Moisture Mozzarella, Pepperoni, Jalapeños & Parmesan.